Exp. Dr. Abdülselam EKİN

Spitali Memorial Dicle

Anestezi dhe reanimim

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888