Prof. Dr. Adnan İŞGÖR

Spitali Memorial Şişli

Kiirurgji e Përgjithshme

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888