Exp. Dr. Ahmet ARPACI

Spitali Memorial Şişli

Sëmundjet e Lëkures (Dermatologjia)

Numri i telefonit

+90 549 639 3366