Prof. Dr. Ahmet MADEN

Qëndra Mjekësore Memorial Lara

Sëmundjet e Syve (Oftalmologjia)

Numri i telefonit

+90 549 639 3366