Prof. Dr. Alihan GÜRKAN

Spitali Memorial Antalya

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Antalya

Qendra e Kirurgjisë per Shëndoshje

Qëndra Mjekësore Memorial Lara

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Antalya

Qendra Onkologji

Spitali Memorial Antalya

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366