Prof. Dr. Alper YURCİ

Spitali Memorial Kayseri

Gastroenterologji

Spitali Memorial Kayseri

Qendra e Kirurgjisë per Shëndoshje

Numri i telefonit

+90 549 639 3366