Prof. Dr. Aydın TÜRKMEN

Spitali Memorial Şişli

Nefrologji

Spitali Memorial Şişli

Qendra e Transplantimit të Veshkave

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888