Exp. Psk. Ayşe Burcu DURAK

Memorial Bahçelievler Hastanesi

Psikologji

Memorial Bahçelievler Hastanesi

Qendra e Kirurgjisë per Shëndoshje

Numri i telefonit

+90 549 639 3366