Op. Dr. Babek TABANDEH

Spitali Memorial Ataşehir

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Ataşehir

Qendra e Kirurgjisë per Shëndoshje

Spitali Memorial Ataşehir

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366