Exp. Dr. Bilge ÇETİN

Spitali Memorial Kayseri

Anestezi dhe reanimim

Spitali Memorial Kayseri

Kujdesi i përgjithshëm intensive

Numri i telefonit

+90 549 639 3366