Exp. Dr. Canan DEMİR

Spitali Memorial Ankara

Sëmundjet Edokrinologjike dhe Metabolike

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888