Op. Dr. Cemalettin DURĞUN

Spitali Memorial Dicle

Kiirurgji e Përgjithshme

Numri i telefonit

+90 549 639 3366