Doç. Dr. Çetin IŞIK

Numri i telefonit

+90 549 639 3366