Prof. Dr. Cihat ŞEN

Memorial Bahçelievler Hastanesi

Obstetrikë dhe Gjinekologji

Memorial Bahçelievler Hastanesi

Perinatologjia (shtatzani me rezik të madh)

Numri i telefonit

+90 549 639 3366