Prof. Dr. Cihat ŞEN

Spitali Memorial Bahçelievler

Obstetrikë dhe Gjinekologji

Spitali Memorial Bahçelievler

Perinatologjia (shtatzani me rezik të madh)

Numri i telefonit

+90 549 639 3366