Exp. Dr. Emel Gürün DERYA

Spitali Memorial Ankara

Psikiatri

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888