Prof. Dr. Emin Gökhan KANDEMİR

Spitali Memorial Ataşehir

Onkologji Mjekësore

Spitali Memorial Ataşehir

Qendër Shëndetësore e Gjirit

Spitali Memorial Ataşehir

Qendra Onkologji

Spitali Memorial Ataşehir

Kemoterapi (Onkologjia Mjekesore)

Numri i telefonit

+90 549 639 3366