Prof. Dr. Emre ACAROĞLU

Spitali Memorial Ankara

Ortopedi dhe Traumatologji

Numri i telefonit

+90 549 639 3366