Prof. Dr. Engin ÇAKAR

Spitali Memorial Şişli

Terapia fizike dhe Rehabilitimi

Spitali Memorial Şişli

Qendra e Rehabilitimit Robotik

Spitali Memorial Şişli

Stroke Rehabilitimi dhe Qendra Kërkimore

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888