Prof. Dr. Ercan ABAY

Memorial Bahçelievler Hastanesi

Psikiatri

Memorial Bahçelievler Hastanesi

Qendra e Kirurgjisë per Shëndoshje

Numri i telefonit

+90 549 639 3366