Prof. Dr. Ercan GEDİK

Spitali Memorial Diyarbakır

Kiirurgji e Përgjithshme

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888