Prof. Dr. Ercan GEDİK

Spitali Memorial Diyarbakır

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Kayseri

Qendra Onkologji

Spitali Memorial Diyarbakır

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366