Dietist. Erdi Abdullah UĞUR

Qëndra Mjekësore Memorial Etiler

Ushqimi dhe Dietë

Numri i telefonit

+90 549 639 3366