Op. Dr. Erkal ZİYLAN

Spitali Memorial Bahçelievler

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Bahçelievler

Qendra e Kirurgjisë per Shëndoshje

Spitali Memorial Bahçelievler

Qendra Onkologji

Spitali Memorial Bahçelievler

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366