Op. Dr. Erkan DALBAŞI

Spitali Memorial Diyarbakır

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Diyarbakır

Qendra e Kirurgjisë per Shëndoshje

Spitali Memorial Diyarbakır

Qendra Onkologji

Spitali Memorial Diyarbakır

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366