Op. Dr. Erkan DALBAŞI

Spitali Memorial Diyarbakır

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Diyarbakır

Qendra e Kirurgjisë per Shëndoshje

Numri i telefonit

+90 549 639 3366