Prof. Dr. Erol BOLU

Spitali Memorial Ataşehir

Sëmundjet Edokrinologjike dhe Metabolike

Numri i telefonit

+90 549 639 3366