Op. Dr. Ersan EROĞLU

Spitali Memorial Bahçelievler

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Bahçelievler

Qendra Proktologjike (Njësia e sëmundjeve Hemorroide dhe Anorektale)

Spitali Memorial Bahçelievler

Qendra Onkologji

Spitali Memorial Bahçelievler

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366