Prof. Dr. Esra KAYTAN SAĞLAM

Spitali Memorial Şişli

Onkologjia e rrezatimit (Radjoterapia)

Spitali Memorial Şişli

Truebeam

Spitali Memorial Şişli

Qendër Shëndetësore e Gjirit

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888