Doç. Dr. Ethem Turgay CERİT

Spitali Memorial Ankara

Sëmundjet Edokrinologjike dhe Metabolike

Numri i telefonit

+90 549 639 3366