Prof. Dr. Fatih TANRIVERDİ

Spitali Memorial Kayseri

Sëmundjet Edokrinologjike dhe Metabolike

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888