Doç. Dr. Fatih Taşkesen

Spitali Memorial Ataşehir

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Ataşehir

Qendra e Kirurgjisë per Shëndoshje

Numri i telefonit

+90 549 639 3366