Exp. Dr. Fatma DEMİRCAN

Spitali Memorial Bahçelievler

Anestezi dhe reanimim

Numri i telefonit

+90 549 639 3366