Exp. Dr. Fatma Pelin DELİAĞA

Spitali Memorial Antalya

Anestezi dhe reanimim

Numri i telefonit

+90 549 639 3366