Exp. Dr. Fatma Pelin DELİAĞA

Spitali Memorial Antalya

Anestezi dhe reanimim

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888