Prof. Dr. Fazilet ÖNER DİNÇBAŞ (K)

Memorial Bahçelievler Hastanesi

Onkologjia e rrezatimit (Radjoterapia)

Memorial Bahçelievler Hastanesi

Elekta Versa HD SIGNATURE

Memorial Bahçelievler Hastanesi

Qendër Shëndetësore e Gjirit

Numri i telefonit

+90 549 639 3366