Op. Dr. Fener ÇELEBİ

Spitali Memorial Dicle

Ortopedi dhe Traumatologji

Numri i telefonit

+90 549 639 3366