Doç. Dr. Ferit Kerim KÜÇÜKLER

Spitali Memorial Ataşehir

Sëmundjet Edokrinologjike dhe Metabolike

Numri i telefonit

+90 549 639 3366