Op. Dr. Gökçe Aylaz

Spitali Memorial Şişli

Kiirurgji e Përgjithshme

Numri i telefonit

+90 549 639 3366