Prof. Dr. Gökhan Çipe

Spitali Memorial Şişli

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Şişli

Qendra e Kirurgjisë per Shëndoshje

Spitali Memorial Şişli

Роботизированная центр хирургии

Spitali Memorial Şişli

Qendra Proktologjike (Njësia e sëmundjeve Hemorroide dhe Anorektale)

Spitali Memorial Şişli

Qendra Onkologji

Spitali Memorial Şişli

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366