Exp. Dr. Güçlü DÖNMEZ

Spitali Memorial Ataşehir

Kardiologji

Spitali Memorial Ataşehir

Nësitë e Kujdesit İntensive Koronare

Numri i telefonit

+90 549 639 3366