Prof. Dr. Gürsel Remzi SOYBİR

Qëndra Mjekësore Memorial Etiler

Kiirurgji e Përgjithshme

Numri i telefonit

+90 549 639 3366