Prof. Dr. Remzi Gürsel SOYBİR

Qëndra Mjekësore Memorial Etiler

Kiirurgji e Përgjithshme

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888