Exp. Dr. Haluk MUMCUOĞLU

Spitali Memorial Kayseri

Sëmundjet e brendshme (İnterne)

Qëndra Mjekësore Memorial Etiler

Sëmundjet e brendshme (İnterne)

Numri i telefonit

+90 549 639 3366