Doç. Dr. Hasan Onur TOPÇU

Spitali Memorial Ankara

Obstetrikë dhe Gjinekologji

Spitali Memorial Ankara

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366