Exp. Dr. Hasan TURAN

Spitali Memorial Dicle

Sëmundjet e brendshme (İnterne)

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888