Prof. Dr. Hızır Yakup AKYILDIZ

Spitali Memorial Kayseri

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Kayseri

Qendra Onkologji

Spitali Memorial Kayseri

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Spitali Memorial Kayseri

Qendra e Kirurgjisë per Shëndoshje

Numri i telefonit

+90 549 639 3366