Prof. Dr. Hızır Yakup AKYILDIZ

Spitali Memorial Kayseri

Kiirurgji e Përgjithshme

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888