Op. Dr. İ. Burhan ÖZEL

Spitali Memorial Diyarbakır

Obstetrikë dhe Gjinekologji

Spitali Memorial Diyarbakır

Qendra Onkologji

Spitali Memorial Diyarbakır

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366