Prof. Dr. İbrahim Serdar SERİN

Spitali Memorial Kayseri

Obstetrikë dhe Gjinekologji

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888