Prof. Dr. İbrahim Serdar SERİN

Spitali Memorial Kayseri

Obstetrikë dhe Gjinekologji

Spitali Memorial Kayseri

Qendra Onkologji

Spitali Memorial Kayseri

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366