Op. Dr. İgbal OSMANOV

Spitali Memorial Ankara

Kiirurgji e Përgjithshme

Numri i telefonit

+90 549 639 3366