Exp. Dr. İlhan OCAK

Spitali Memorial Şişli

Kujdesi i përgjithshëm intensive

Numri i telefonit

+90 549 639 3366