Prof. Dr. İlke SİPAHİ

Spitali Memorial Şişli

Kardiologji

Qëndra Mjekësore Memorial Etiler

Kardiologji

Numri i telefonit

+90 549 639 3366