Exp. Dr. İlknur Reyhan SÖZENOĞLU

Spitali Memorial Ataşehir

Anestezi dhe reanimim

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888