Exp. Dr. İzzet İPEK

Spitali Memorial Şişli

Anestezi dhe reanimim

Numri i telefonit

+90 549 639 3366