Dietist. Kader LALA

Spitali Memorial Dicle

Ushqimi dhe Dietë

Numri i telefonit

+90 549 639 3366